„Z warsztatów do pracy”

Z warsztatów do pracy” – projekt z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej 25 podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację AC.

Lider Projektu: Fundacja AC

Partner Projektu: Fundacja Laboro

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wartość projektu: 1 361 786, 35 PLN

 Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa spójności społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Wartość projektu: 1 361 786, 35 PLN

 Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content