„Asystencja Osobista”

Projekt pn. ,,Asystencja osobista” realizowany był w latach 2021-2022. Adresatami były osoby niepełnosprawne  w stopniu umiarkowanym i znacznym. Projekt finansowany ze środków PFRON. W sumie wsparciem objętych było 70 osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Skip to content