„Asystencja Osobista”

Fundacja Laboro   informuje, iż otrzymała dotację z budżetu  Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych na realizację usług asystencji osobistej. 

Projekt skierowany jest do  60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym, będącymi mieszkańcami Miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego.

Okres realizacji zadnia: 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 579 634 849 oraz w siedzibie Fundacji Laboro przy ul. Kolejowej 12 B lok.5.

Wartość projektu: 875 733,70 zł

Wartość dofinansowania: 831 733,70 zł

 

Skip to content