„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością szansą na niezależność”

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością szansą na niezależność” – świadczenie usług asystencji osobistej dla 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym będącymi mieszkańcami Białegostoku oraz Powiatu Białostockiego.

Wartość projektu: 487 875 zł

Dofinansowanie: 456 075 zł

Okres realizacji projektu:01.05.2019 r. – 30.06.2020 r.

Lider Projektu: Fundacja AC

Partner Projektu: Fundacja Laboro

 

Skip to content