Wsparcie opiekunów ON

Projekt skierowany jest do 10 opiekunów osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, będącymi mieszkańcami Miasta Białegostoku.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2022 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość projektu 114 240 zł.

Projekt realizowany będzie od dnia 01.07.2022 r. do dnia 10.12.2022 r.

Skip to content