„Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”

Program Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2021.

 

Wartość projektu: 1.000.000 zł

Dofinansowanie: 1.000.000 zł

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do 40 osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym będących mieszkańcami Miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego.

Pomoc w ramach pracy Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnościami obejmuje:

  1. pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika projektu miejsce

  2. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji,

  3. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

  4. pomoc w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

  5. pomoc w korzystaniu z dóbr kultury,

  6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Okres realizacji 01.04.2021 r.-31.12.2021 r.

Skip to content