,,Wsparcie na miarę potrzeb”

Fundacja Laboro z przyjemnością informuje, iż w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Białystok otrzymaliśmy dotację na realizację zadania:
„Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego”

Celem zadania jest:

Zapewnienie wsparcia członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Grupa docelową stanowią członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, będący mieszkańcami Białegostoku.
Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu: 535681218.

Skip to content