Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

Fundacja Laboro realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 w roku 2022 r. Dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Funduszu Solidarnościowego w kwocie 548 755,14 zł.

Projekt realizujemy od 15 maja 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa funkcjonowania 30 niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku oraz Powiatu Białostockiego.

Projekt skierowany jest do 21 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz 9 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Skip to content