„Profesjonalni pracownicy”

Profesjonalni pracownicy” – organizowanie i prowadzenie szkoleń dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej.

Projekt realizowany na zlecenie Miasta Białystok ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wartość projektu : 22 180 zł. Okres realizacji: 01.07.2017-30.09.2017 r.

 

Skip to content