Opis działalności

Fundacja Laboro została założona w roku 2016 w Białymstoku z inicjatywy entuzjastów pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Pomimo ówczesnego zaangażowania zawodowego w instytucjach, chcieliśmy realizować autorskie pomysły oferujące zindywidualizowane wsparcie i szansę na samodzielność osób doświadczających trudności w codziennym funkcjonowaniu. Małymi krokami, ciężko pracując, staramy się codziennie pozytywnie wpływać na poprawę aktywności społecznej i zawodowej osób niesamodzielnych.

Od samego początku, zgodnie z zamysłem Fundatorów, nasze działania uzupełniają lokalny system wsparcia. Ważnym elementem działalności Fundacji są usługi społeczne, w tym usługi asystencji osobistej. Planując dalszy rozwój organizacji mamy właśnie na uwadze w/w problematykę społeczną.

Skip to content