Dajemy skrzydła

Projekt skierowany jest do osób doświadczających zaburzeń psychicznych, będących pacjentami Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,
  • indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,
  • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

 

Skip to content