Dajemy skrzydła

Projekt skierowany jest do osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego będących mieszkańcami województwa podlaskiego.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną, o znacznym, umiarkowanym i lekkim stopniu niepełnosprawności.

Formy wsparcia realizowane w projekcie:

  • ocena umiejętności społecznych i zawodowych,

  • indywidualne wsparcie psychologa i doradcy zawodowego,

  • pomoc w podejmowaniu i utrzymaniu zatrudnienia.

Projekt finansowany jest ze środków własnych Fundacji Laboro.

 

Skip to content