Przepis na samodzielność

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach OSI PRIORYTETOWEJ VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIA 7.2 Rozwój usług społecznych
PODDZIAŁANIA 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.

 

Wartość projektu: 1 665 080,40 zł.

Dofinansowanie: 1 575 187,70 zł

 

Cel projektu: zwiększenie niezależności, samodzielności i mobilności 80 osób z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym poprzez świadczenie bezpłatnych usług asystencji osobistej oraz możliwość korzystania z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Białegostoku oraz Powiatu Białostockiego.

 

Lider projektu: NZOZ MD CARE.

Partner projektu: Fundacja Laboro

Skip to content