Asystencja Osobista III

Projekt pn. „Asystencja osobista III” jest realizowany przez Fundację Laboro  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2022 „Działamy Razem”).

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Całkowita wartość projektu 1922456 zł, z czego wysokość dofinansowania PFRON 1837456 zł.
Okres realizacji: 01.04.2023 r. -31.03.2024 r.
Projekt dot. świadczenia usług asystencji osobistej i jest skierowany do 100 mieszkańców Miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 579 634 849 oraz w siedzibie Fundacji Laboro.
Skip to content