Opieka wytchnieniowa 2023

,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

Projekt skierowany jest do 30 opiekunów osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, będącymi mieszkańcami Miasta Białegostoku oraz Powiatu Białostockiego.

Celem projektu jest zapewnienie wsparcia 30 członkom rodzin lub opiekunom sprawujących bezpośrednią opiekę nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Wartość projektu : 307 712 zł.

Dofinansowanie : 305 712 zł.

Projekt realizowany będzie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Skip to content