Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością 2023

Fundacja Laboro realizuje zadanie w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa będących w dyspozycji Funduszu Solidarnościowego.

Wartość projektu : 1 732 624,03 zł.

Dofinansowanie: 1 728 124,03 zł.

Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Głównym celem projektu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa funkcjonowania niepełnosprawnych mieszkańców Białegostoku, Powiatu Białostockiego, Powiatu Wysokomazowieckiego, Powiatu Bielskiego oraz Powiatu Siemiatyckiego.

Projekt skierowany jest do 90 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym oraz z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym.

Skip to content