Mieszkanie wspomagane

W ramach realizacji projektu zapewniamy zindywidualizowane wsparcie w niezależnym funkcjonowaniu rodzinie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Naszym głównym celem jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych mieszkańców oraz zwiększenie umiejętności wychowawczych. Wsparcie jest udzielane w trybie ciągłym.

Projekt finansowany jest ze środków własnych Fundacji Laboro.

Skip to content