,,Opieka wytchnieniowa”

,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

Usługi wytchnieniowe finansowane są w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ,,Opieka wytchnieniowa dla członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020 – 2021.

  1. Usługi wytchnieniowe świadczone są dla opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, mieszkańców miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego.
  2. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.
  3. Limit przyznanych godzin usługi wytchnieniowej nie może przekroczyć 240 godzin w skali roku.
  4. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej.
  5. W ramach świadczonej usługi nie są świadczone usługi typu opiekuńczego m.in. sprzątanie, gotowanie, pranie, przewijanie, czynności pielęgnacyjne itp.
  6. Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością.
  7. Opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje 14 godzin specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub dietetycznego. Godzin specjalistycznego poradnictwa nie można wymienić na godziny usługi wytchnieniowej.
  8. Warunkiem świadczenia usługi wytchnieniowej jest złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.
  9. Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za w/w usługę.
Skip to content