„Start w samodzielność „

Start w samodzielność „– projekt dot. prowadzenia mieszkania chronionego-treningowego dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi będącymi mieszkankami Miasta Białegostoku.

Projekt realizowany za zlecenie Miasta Białystok. Wartość projektu 330 000 zł. Okres realizacji 01.0.2019 r. -31.12.2021 r.

Skip to content