Wolontariat koleżeński ”Mary i Max”

Wolontariat koleżeński ”Mary i Max” – projekt dot. wsparcia osób niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Wartość projektu: 464 749,64 zł

Dofinansowanie: 408 590 zł

Okres realizacji projektu:01.05.2019 r. – 30.06.2020 r.

Lider Projektu: STOWARZYSZENIE INNOWACJI SPOŁECZNYCH „MARY I MAX”

Partner Projektu: Fundacja Laboro

 

Skip to content