Asystencja osobista II

Projekt pn. „Asystencja osobista II” jest realizowany przez Fundację Laboro   w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”).

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Całkowita wartość projektu to 1 590 498 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 1 527 378 zł.

Skip to content