Asystencja osobista II

Projekt pn. „Asystencja osobista II” jest realizowany przez Fundację Laboro   w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2021 „Sięgamy po sukces”).

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to 1 590 498 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 1 527 378 zł.

Okres realizacji:01.04.2022 r. -31.03.2023 r.

Projekt dot. świadczenia usług asystencji osobistej i jest skierowany do 100 mieszkańców Miasta Białystok oraz Powiatu Białostockiego z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu 579 634 849 oraz w siedzibie Fundacji Laboro.

Dokumentacja projektu: zakładka „O nas” – dokumenty do pobrania.

 

Skip to content