O nas

Fundacja Laboro powstała w lipcu 2016 r. jako inicjatywa osób od wielu lat zawodowo zajmujących się problematyką osób z niepełnosprawnościami. Przyświecała nam idea prowadzenia działań, które stanowić będą uzupełnienie istniejącego już lokalnie systemu wsparcia osób niesamodzielnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki profilaktyki zdrowia psychicznego i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu . W ciągu czterech lat funkcjonowania Fundacji udało nam się zrealizować część planowanych założeń statutowych, w tym pozyskać środki finansowe oraz nawiązać sieć kontaktów niezbędnych do realizacji zadań partnerskich. Projekty realizujemy na terenie województwa podlaskiego, część działań realizowana jest wolontaryjnie , część zaś finansowana z pozyskanych grantów.

Skip to content